Mermerin Dış Cephede Kullanımı

Tarihten örnekle yolculuğumuza başlarsak; Antik Roma ve Yunanistan, dünyanın bazı önde gelen yapılarına ev sahipliği yapmıştır. Kendi krallıklarını yansıtacakları en büyük gösteriş aracı olarak ise mimariyi  seçmişlerdir.
Burada kullandıkları malzemeler, ihtişamını ortaya çıkaracak detaylar olarak düşünülmüştür. Bu durumda en dikkat çekici yapılarında mermer kullanılmıştır. 

Mermer ve Tarihi

Mermer, yüksek ısı ve basınç altında karbonat kayalarının dönüşümüyle kendine has özelliklerini kazanır. Karakteristik damarlar ve renk geçişleri, taş mermere dönüşürken hareket eden ve yeniden kristalleşen kireçtaşındaki safsızlıklardan kaynaklanır. Ticari uygulamalarda "mermer" terimi, gerçek kalsit ve dolomit mermerlerinin yanı sıra traverten, serpantin ve sert kireçtaşı da dahil olmak üzere çeşitli jeolojik formülasyonlara atıfta bulunabilir.

Antik çağın anıtsal kalıntılarından günümüzün gösterişli ana hamamlarına kadar, mermer zengin ve çalkantılı bir tarihe sahiptir. Bir zamanlar mimarın paletindeki en önemli malzeme olan bu lüks taşla inşa etmenin zorlukları ve daha ucuz alternatiflerin geliştirilmesi, cephe uygulaması olarak kullanımında sürekli bir düşüşe yol açtı. Bu günlerde ise modern mermer cepheler, malzemenin orijinal güzelliğini geri kazandırmak için yapılmıştır.

Peki Neden Dış Cephede Mermer Kullanabiliriz?

Yüksek mukavemeti ve ısı direnci, çeşitli inşaat projeleri için iyi bir seçim olmasını sağlar.
Zamanla inanılmaz derecede dayanıklı kalma gibi doğal bir eğilimi vardır. 
Ayrıca uzun ömürlü olması nedeniyle doğal güzelliğini korur.
Dayanıklılığı ve çeşitli renkleri ile bilinen mermer. 
Ayrıca lüks estetiği ile tanınır.

Dış Cephedeki Uygulama Sistemi Nasıl Olmalıdır?

Uygulama elemanları paslanmaz çelikten veya demir dışı metalden üretilmeli, ilgili kuvvetlere dayanacak yeterli boyut ve mukavemette olmalı ve inşaat programını karşılayacak şekilde hazır bulundurulmalıdır.
Çelik, beton ve mermer gibi malzemeler değişen derecelerde harekete farklı tepki verdiğinden, tasarım bu değişikliklere cevap vermedikçe duvar sistemi başarısız olacaktır. Toleransını arttırmak için beton ve mermer paneller arasına bir bağ kesici takılmalıdır.

Mermerin donma/çözülme döngüsünden, tuzlardan, asit yağmurlarından ve kirleticilerden kaynaklanan hasarlar, yalnızca yüzeyde değil, içten dışa doğru meydana gelir. Derz işlemleri, panellerin arkasına, kabarmaya, yer değiştirmeye ve çatlamaya yol açabilecek nem girmesini önlemede özellikle önemlidir. Su ayrıca ankrajların korozyona uğramasına neden olabilir. Bu sadece panel desteklerinin gücünü tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda bozulan metalin genişleyen kuvvetleri de taşı çatlatabilir, daha fazla nem giriş noktası oluşturabilir ve bozulma döngüsünü hızlandırabilir. Rüzgarın neden olduğu yağmuru ve yoğuşmayı duvar sisteminden dışarı yönlendiren pervazların ve sızma deliklerinin uygun kullanımı yoluyla nem çıkışını kontrol etmek, cephenin dayanıklılığının ayrılmaz bir parçasıdır.

Yağmur suyu ve hızlı sıcaklık değişiklikleri, ayrıntılı bozulmalara ve yüzey erozyonuna neden olabilir. Mermerin yüzeyi bozuldukça, mermerdeki mineral parçacıkları arasındaki bağlar zayıflar ve taşın eğilme mukavemeti veya deformasyon olmadan yüklere direnme yeteneği tehlikeye girebilir.

Anlattıklarımızdan özetle, mermer dış cephe için bambaşka bir fark ortaya çıkarak estetiğinin dışında; özenle uygun taşın seçilmesi, uygulanması ve tekniği bakımından sürecinin profesyonel kişilerce takip edilmesi sonucu mükemmel bir eser ortaya çıkarır.

İnsanlar bu günlerde mermer binaları düşündüğü zaman, öncelikle antik dünyanın görüntüleri akla gelir. Fakat, bu malzeme bugün hala çağdaş mimarinin şaheser denebilecek boyuttaki eserlerini ortaya çıkarmak için kullanılıyor ve bu gelenek yüzyıllarca devam edecek gibi duruyor.